DATABASE SCHEMA

Explore data model:

CLASSIFICATION

Contents: hierarhiline klassifikatsioon

Description: Fossiilide puhul on selleks taksonoomiline hierarhia (riik, hõimkond, klass jne.). Iga objekt tabelis SPECIMEN peab olema klassifitseeritud vähemalt kõige kõrgemal tasemel, so. eristatud kas tegemist on eluta (mineraali/sette/kivimi) või eluslooduse objektiga (fossiiliga). Soovitavalt esitab iga spetsialist tema uuritava grupi üldtunnustatud (kõige laiemalt tunnustatud) hierarhia, mille detailsus võib ulatuda kuni alamsugukonnani. Hierarhiline süsteem tagab hiljem võimaluse detailsete päringute tegemiseks, ning ühtlasi ei nõua iga objekti juures kõigi hierarhia tasemete äranäitamist. Hierarhia kirjeldatakse parent-child suhte kaudu - igal üksusel, va. hierarhia kõrgeim üksus, on 'ülemus'. Eri rühmade hierarhiliste tasemete valik võib olla erinev (st. kui brahhiopoodeide hierarhia võib sisaldada ülem- ja alamseltsi ning ülem- ja alamsugukonna tasemeid, siis polüheetide süsteem võib piirduda vaid seltsi ja sugukonna taseme kasutamisega).

Referencing tables: collection | specimen |


Field Database column Data type Description Referenced table
approved approved int
author author varchar
class_en class_en varchar
class_en_synonym class_en_synonym varchar
class_field class varchar
class_lat class_lat varchar
class_synonym class_synonym varchar
date_added date_added datetime
date_changed date_changed datetime
hierarchy_string hierarchy_string varchar
id id int(auto increment)
node_editor node_editor varchar
parent parent int classification
primary_fossil_group primary_fossil_group int
rank rank int list_classification_rank
remarks remarks text
sort sort int
stratigraphy_base stratigraphy_base int stratigraphy
stratigraphy_top stratigraphy_top int stratigraphy
timestamp timestamp datetime
user_added user_added varchar
user_changed user_changed varchar
year year int