DATABASE SCHEMA

Explore data model:

COLLECTION

Contents: collections

Description: kollektsioon võib olla moodustatud erinevatel alustel, ideeks on mingit teatud ühist nimetajat omavate objektide grupeerimine. Grupeerivaks teguriks võib olla publikatsioon, kollektor, mingi kindel läbilõige, ekspeditsioon, taksonoomia jne. või nende kombinatsioon. Objektide asukoha valikul peaks lähtuma kollektsiooni terviklikkuse ideest.

Referencing tables: attachment_link | specimen |


Field Database column Data type Description Referenced table
agent agent int Kollektsiooniga seonduv isik/asutus agent
classification class_id int Kollektsiooni objektde tüüp hierarhias classification
collection_id collection_id int kollektsiooni unikaalne number
database database_id int database
date_added date_added datetime Timestamp when record was created
date_changed date_changed datetime
id id int(auto increment) Automatically generated unique sequential primary key (record ID)
locality locality int Peamine (en. ka ainus) kollektsiooniga seonduv lokaliteet locality
name name varchar kollektsiooni lühike nimi publikatsioonil põhinevate kollektsioonide korral on nimeks viide publikatsioonile
name_en name_en varchar kollektsiooni lühike nimi inglise keeles
name_long name_long varchar kollektsiooni pikk nimi publikatsioonil põhinevate kollektsioonide korral on pikaks nimeks publikatsiooni pealkiri
name_long_en name_long_en varchar kollektsiooni pikk nimi inglise keeles
number number varchar
number_objects number_objects int objektide arv kollektsioonis kasutatakse orienteerumiseks juhul kui objektid ise veel sisestamata
number_types number_types int tüüpobjektide arv kollektsioonis kasutatakse orienteerumiseks juhul kui objektid ise veel sisestamata
reference reference int peamine (esimene) kollektsiooniga seonduv publikatsioon reference
remarks remarks text kollektsiooniga seonduv lisainfo vabas vormis
stratigraphy stratigraphy int Peamine (en. ka ainus) stratigraafiline üksus kuhu kollektsiooni objektid kuuluvad stratigraphy
timestamp timestamp datetime ajatempel, mis kajastab samuti andmete viimast muutmist, sisestab andmebaasimootor
type type int kollektsiooni tüüp: mis on kollektsiooni aluseks - publikatsioon, persoon, taksonoomia jms (numbrile vastavad tekstilised väärtused on seotud tabelis) list_collection_type
user_added user_added varchar User who first saved record
user_changed user_changed varchar User who last saved record