DATABASE SCHEMA

Explore data model:

LOAN

Contents: laenud / deponeeringud

Referencing tables: loan_specimen | loan_sample |


Field Database column Data type Description Referenced table
borrower borrower int laenaja agent
borrower_institution borrower_institution int agent
database database_id int database
date_added date_added datetime Timestamp when record was created
date_changed date_changed datetime
date_end date_end date laenuperioodi lõpp
date_returned date_returned date
date_signed date_signed date
date_start date_start date laenuperioodi lagus en. hoidla (mis on ise samuti asukoht)
deliverer deliverer int kohaletoimetaja isiku/asutuse kood agent
delivery_method delivery_method int kohaletoimetamise viis list_loan_delivery_method
delivery_remarks delivery_remarks varchar lisainfo kohaletoimetamise kohta
id loan_id int(auto increment)
loan_number loan_number varchar laenu kood esitäht L, erinevalt teistset asukohtadest kasutatakse suurt tähte kuna väike l võib minna segi suure I-ga
loaner loaner int laenu väljastaja agent
project project varchar laenu eesmärgiks oleva projekti / näituse / ekspositsiooni pealikiri
remarks remarks text lisainfo vabas vormis
returned returned tinyint kas objektid on tagastatud (jah / ei)
special special text
timestamp timestamp datetime ajatempel, mis kajastab samuti andmete viimast muutmist, sisestab andmebaasimootor
type type int laenu tüüp, eesmärk, kodeeritud valik: 0 - määratlemata 1 - lühiajaline teadustöö (kuni 1 aasta), 2 - pikaajaline teadustöö (üle 1 aasta), 3 - ajutine näitus (kuni 1 aasta), 4 - pikaajaline ekspositsioon (üle 1 aasta) list_loan_type
user_added user_added varchar User who first saved record
user_changed user_changed varchar User who last saved record