DATABASE SCHEMA

Explore data model:

LOCALITY

Contents: localities and geography

Description: tabel LOCALITY contains information of all the geographic locations connected to collections. Such locations may be specific outcrops, parts of them or drill holes, also geographic regions where objects / samples originate from. As a recommendation localities are connected to geographic coordinates that allows them to be shown on a map.

Referencing tables: attachment_link | collection | conop_distribution | conop_locality | doi_geolocation | drillcore | image | locality_reference | locality_stratigraphy | locality_synonym | rock_locality | sample | sample_series | specimen | stratigraphy_stratotype | taxon_occurrence | taxon_type_specimen |


Field Database column Data type Description Referenced table
asustusyksus asustusyksus int list_asustusyksus
code code varchar
coord_det_agent coord_det_agent int kordinaatid määranud isiku / asutuse kood agent
coord_det_method coord_det_method int koordinaatide määramise viis list_coordinate_method
coord_det_precision coord_det_precision int määratud koordinaatide täpsuse suurusjärk täpsuse all on siin mõeldud ka lokaliteedi ulatust (paljandite ja geogr. alade puhul), st. näit mingi teatud leiukohast kogutud objekti tegeliku leidmise geograafilise punkti ja määratud koordinaatide vahelist kaugust list_coordinate_precision
coord_system coord_system varchar
coordx x int
coordy y int
country country int riik list_country
date_added date_added datetime Timestamp when record was created
date_changed date_changed datetime
depth depth double läbilõike vertikaalne ulatus (m)
eelis eelis varchar
elevation elevation double z koordinaat - kõrgus (m)
extent extent int list_locality_extent
id id int(auto increment) Automatically generated unique sequential primary key (record ID)
is_private is_private tinyint
latitude latitude double pikkuskraad koordinaat (kraadides) kasutatakse kümnendsüsteemi, st. minutid ja sekundid teisendatakse kraadi osadeks
locality locality varchar lokaliteedi kordumatu nimi segaduse vältimiseks kirjutatakse alati välja lokaliteedi tüüp, so. puurauk, paljand, karjäär, paemurd, kraav jne. Erandiks on geograafilised üldterminid nagu Rakvere, Gotland jne.
locality_en locality_en varchar sama inglise keeles
longitude longitude double laiuskraad koordinaat (kraadides) kasutatakse kümnendsüsteemi, st. minutid ja sekundid teisendatakse kraadi osadeks
maaamet_pa_id maaamet_pa_id int
maakond maakond int list_maakond
number number varchar lokaliteedi number, vajadusel koos tähega. Eriti puuraukude puhul
parent parent int locality
remarks remarks text lisainfo
remarks_location remarks_location text lokaliteedi asukoha kirjeldus
stratigraphy_base stratigraphy_base int stratigraphy
stratigraphy_base_free stratigraphy_base_free varchar
stratigraphy_top stratigraphy_top int stratigraphy
stratigraphy_top_free stratigraphy_top_free varchar
timestamp timestamp datetime ajatempel, mis kajastab samuti andmete viimast muutmist, sisestab andmebaasimootor
type type int lokaliteedi tüüp, kodeeritud valik: 0 - paljand, 1 - puurauk, 2 - geograafiline piirkond list_locality_type
user_added user_added varchar User who first saved record
user_changed user_changed varchar User who last saved record
vald vald int list_vald