DATABASE SCHEMA

Explore data model:

LOCALITY_REFERENCE

Contents: references to localities

Referencing tables: None


Field Database column Data type Description Referenced table
date_added date_added datetime Timestamp when record was created
date_changed date_changed datetime Timestamp of last change
figures figures varchar joonised kus lokaliteet kujutatud (foto, profiil jm.)
id id int(auto increment) Automatically generated unique sequential primary key (record ID)
locality locality_id int lokaliteedi kood locality
pages pages varchar leheküljed kus lokaliteeti mainitud
reference reference_id int viite kood reference
remarks remarks text lisainfo lokaliteedi kohta
timestamp timestamp datetime ajatempel, mis kajastab samuti andmete viimast muutmist, sisestab andmebaasimootor
type type int publikatsioonis lokaliteeti puudutava info tüüp valik: detailkirjeldus / läbilõige, üldkirjeldus / läbilõige, .. list_locality_reference_type
user_added user_added varchar User who first saved record
user_changed user_changed varchar User who last saved record