DATABASE SCHEMA

Explore data model:

PREPARATION_TAXA

Contents: taksoni esinemine preparaadis

Description: Tabelisse TAXA_IN_PREP kantakse info teatud proovist tulenenud preparaadist määratud taksonite kohta. Võrdub enam-vahem 'proovi kaardiga' kuhu kanti määrangute ja seonduv info. Selle tabeli andmete alusel saab välja trükkida levikuinfot tabelina, proovide kaupa, ja põhimõtteliselt ka levikupildina (faunal log).

Referencing tables: None


Field Database column Data type Description Referenced table
date_added date_added datetime Timestamp when record was created
date_changed date_changed datetime
extra extra tinyint kas on ekstra oluline materjal jah (-1) või ei (0)
frequency frequency int selle liigi eksemplaride av preparaadis
id id int(auto increment) Automatically generated unique sequential primary key (record ID)
identification_agent identification_agent int agent
identification_date identification_date date
name name varchar taksoni nimi
preparation preparation int preparaadi unikaalne number preparation
remarks remarks text lisainfo vabas vormis
taxon class_id int objektide hierarhiline kuuluvus taxon
user_added user_added varchar User who first saved record
user_changed user_changed varchar User who last saved record