DATABASE SCHEMA

Explore data model:

SAMPLE_PALAEONTOLOGY

Contents: proovi paleontoloogiline uuring

Description:

Referencing tables: preparation |


Field Database column Data type Description Referenced table
agent agent int toimingu/uuringu teostaja kood agent
date_added date_added datetime Timestamp when record was created
date_changed date_changed datetime
date_end date_end date toimingu/uuringu lõpu aeg (kui on teada kuupäev), näit. proovi lahustamise lõpp
date_free date_free varchar toimingu/uuringu aeg kui pole teada kuupäev
date_start date_start date toimingu/uuringu alguse aeg (kui on teada kuupäev), näit. proovi lahustama panemise aeg.
id id int(auto increment) Automatically generated unique sequential primary key (record ID)
location location varchar jäägi asukoht
mass mass double töödeldud proovi mass (g)
method method int põhimetoodika, valik: lagundamine, lahustamine, ... list_palaeontology_method
method_details method_details varchar metoodika täpsustus, kemikaali nimetus, sõela diameeter, ...
remarks remarks text lisainfo vabas vormis
sample sample_id int proovi unikaalne kood sample
user_added user_added varchar User who first saved record
user_changed user_changed varchar User who last saved record