DATABASE SCHEMA

Explore data model:

SAMPLE_SERIES

Contents: prooviseeria

Description: Tabel SAMPLE_SERIES sisaldab andmeid prooviseeriate st. teatud ühiseid tunnuseid omavate proovide hulkade kohta. Lihtsustab hiljem proovide sisestamist, sest iga proovi puhul tuleb siis sisestada ainult sügavused ja stratigraafia. Samuti kaob siis vajadus teatud seeriat puudutvat infot (näit. null-tase) pidevalt korrata.

Referencing tables: attachment_link | sample | sample_series_reference |


Field Database column Data type Description Referenced table
agent_collected agent_collected_id int agent
database database_id int database
date_added date_added datetime
date_changed date_changed datetime
date_collected date_collected date
date_collected_free date_collected_free varchar
depth_base depth_base double
depth_top depth_top double
id id int(auto increment)
locality locality_id int locality
locality_free locality_free varchar
location location varchar
name name varchar seeria nimi
number_prefix number_prefix varchar
number_start number_start int
owner owner_id int agent
public public int
remarks remarks text
sample_count sample_count int proovide arv
sample_numbers sample_numbers varchar
sampling_purpose sampling_purpose varchar proovimise eesmärk
stratigraphy_base stratigraphy_base_id int stratigraphy
stratigraphy_base_free stratigraphy_base_free varchar
stratigraphy_top stratigraphy_top_id int stratigraphy
stratigraphy_top_free stratigraphy_top_free varchar
user_added user_added varchar
user_changed user_changed varchar
zero_level zero_level varchar