DATABASE SCHEMA

Explore data model:

SPECIMEN_HISTORY

Contents: eksemplari ajalugu

Description: konkreetsele eksemplari 'ajalugu', mis sisaldab kõiki temaga toimuvaid sündmusi (asukoha muutus, määrangu muutus, prepareerimine, fotografeerimine jne.)

Referencing tables: None


Field Database column Data type Description Referenced table
date date date sündmuse toimumise aeg vaikimisi kirje sisestamise kuupäev
date_added date_added datetime Timestamp when record was created
date_changed date_changed datetime Timestamp of last change
id id int(auto increment) Automatically generated unique sequential primary key (record ID)
remarks remarks text sündmuse lisainfo vabas vormis
specimen specimen int objekti unikaaline kood specimen
type type int objektiga toimunud sündmuse tüüp (valik: asukoha muutus, fotografeerimine, prepareerimine, ...) list_history_type
user_added user_added varchar User who first saved record
user_changed user_changed varchar User who last saved record
value_new value_new varchar muutunud omaduse uus väärtus näit. asukoha muutusel uue asukoha kood
value_old value_old varchar muutunud omaduse endine väärtus näit. asukoha muutusel vana asukoha kood